Encyklopedia pojęć finansowy

Kredyt bankowy -
zgodnie z nim, istotą kredytu jest wykorzystanie czasowo wolnych środków pieniężnych, a nie tworzenie nowych. Bank sprawuje tutaj rolę pośrednika w przekazywaniu potrzebującym podmiotom czasowo ulokowanych w nim, przez inne osoby, środków pieniężnych. W wyniku tej operacji, powstaje wierzytelność u kredytodawcy, oraz proporcjonalne kwotowo zobowiązanie u kredytobiorcy.


 

Kredyt gotówkowy -jest idealnym rozwiązaniem w momencie, kiedy potrzebujemy 
środków finansowych na dowolny cel. Marzą Ci się wakacje, remont mieszkania a może 
pragniesz wydać pieniądze na małe przyjemności - kredyt gotówkowy to najlepszy 
sposób na szybkie pozyskanie środków finansowych. Kredyt w gotówce jest to pożyczka 
bankowa udzielana przez bank lub inny podmiot kredytowy.

 Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki
 i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
 roku. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).
 BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach
 oraz historii kredytowej klientów banków oraz 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i 
przedsiębiorców.


Kiedy Twoje dane mogą trafić do BIK?

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub
 SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w
 którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego
 przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu,
 przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

„Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi
czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje – w sposób całkowicie 
zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów banków i odwrotnie) 
– sposób realizowania zobowiązań przez klientów.” – mówi Dorota Kossowska,
 Doradca finansowy, Open Finance SA.


Jakie informacje znajdują się w BIK?

W BIK znajdują się:

* informacje o Twoich danych osobowych
* dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów takie jak: data
     powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat
* informacje o zadłużeniu

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych,
 jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych 
prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. 
Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez Bank lub SKOK 
– zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne 
(kredyty spłacane z opóźnieniem).


Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo – Twoje dane przetwarzane były w
 BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. 
 Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania,
 dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i 
analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając 
Twoją pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane w BIK również bez Twojej zgody przez okres 5-letni,
 jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

* nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni
* upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank
    czy SKOK
o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań
 wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia 
wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod 
statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.


 Historia to najlepsza rekomendacja

Najkorzystniejsze dla Twojego wizerunku finansowego jest terminowe
 regulowanie swoich zobowiązań, co jest równoznaczne z pozytywną historią 
 kredytową w BIK.

Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna?
 Zapewniamy, że tak! To dzięki niej jesteś dla banków i SKOK-ów wiarygodnym i
 cennym klientem, co z kolei może przełożyć się na:

* lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu
* skrócenie lub uproszczenie procedur
* obniżanie opłat i prowizji

Widać wyraźnie, że brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia
bankom czy SKOK-om zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.

„Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta.
 Jego wniosek możemy rozpatrzyć znacznie szybciej.” – mówi Piotr Utrata, 
Rzecznik prasowy jednego z banków współpracujących z BIK.


 Udziel zgody!

Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego
 powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich 
zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w
 trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie
 danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.

Pamiętaj! Żądając usunięcia, po spłacie zobowiązania, swoich danych pozytywnych
 oraz nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie, pozbywasz się możliwości lepszego 
traktowania Ciebie przez banki i SKOK-i.


Ocena Biura Informacji Kredytowej

W przeważającej większości przedstawiciele sektora bankowego pozytywnie oceniają
 10 lat istnienia Biura Informacji Kredytowej. 84,5% pytanych wskazuje na wzrost
 bezpieczeństwa obrotu oraz szybkości pracy banków dzięki BIK. Blisko co dziesiąty
 przedstawiciel grupy uznaje powstanie BIK za jedno z najważniejszych wydarzeń w 
polskim sektorze bankowym w tej dekadzie. 6,5% bankowców uważa, iż ta instytucja
 nie ma większego znaczenia dla sektora, a 1 na 50 twierdzi, że BIK utrudnia 
bankom funkcjonowanie.

KRD co i jak

 

Co to jest Krajowy Rejestr Długów? KRD to pierwsza i największa w Polsce baza danych o dłużnikach. Został utworzony przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, działa od 08.2003 roku. Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Długów nadzorowane jest przez Ministerstwo Gospodarki.

KRD umożliwia m.in.:

* bez prowizyjne odzyskiwanie należności
* monitorowanie klientów i kooperantów
* monitorowanie ofert sprzedaży wierzytelności

Zgodnie z ustawą informacje mogą przekazywać i pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy podpiszą z Krajowym Rejestrem Długów odpowiednią umowę. Dzięki tym informacjom egzekucja długu staje się łatwiejsza, możliwe staje się podjęcie innych działań (m.in. sprzedaż długów).

Krajowy Rejestr Długów jest stały aktualizowany, dostarcza wiarygodne informacje

o dłużnikach i solidnych płatnikach. Do rejestru trafiają uporczywi kontrahenci którzy unikali płacenia, obojętni na przed sądowe, sądowe i egzekucyjne działania i wezwania do zwrotu należności.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów oznacza utratę wiarygodności w kontaktach handlowych, utrudniony dostęp do usług finansowych (np. kredyty, zakupy ratalne), telekomunikacyjnych, multimedialnych (dostęp do Internetu), wynajem lokali.